İSAR İSLAM VE FİNANS SEMİNERLERİ 8

15 Şubat 2013
15:46

İSAR İslam ve Finans Seminerleri, Bir Finansman Yöntemi Olarak Ortaklık konusunu Mudarabe ve Müşarake örnekleri üzerinden işleyerek geçmişten günümüze ortaklık yöntemi incelendi.