İSAR İSLAM VE FİNANS SEMİNERLERİ 9

23 Mart 2013
15:41

İslami Bankacılığın teori ve pratiği ile ele alındığı İslam ve Finans Seminerleri'nin dokuzuncusu 30 Mart 2013'de Yrd. Doç. Dr. Abdullah Durmuş, Dr. İsmail Cebeci ve Mustafa Begün ile gerçekleşti.