İSAR KONFERANSLARI - BİLİM TARİHİ İSLAM ARAŞTIRMALARININ NESİ OLUR?

19 Aralık 2022
14:08

İSAR Konferansları kapsamında Hasan Umut ile "Bilim Tarihi İslam Araştırmalarının Nesi Olur?" başlıklı konferans 10 Aralık 2022 tarihinde İSAR konferans salonunda gerçekleştirildi.