İSAR KONFERANSLARI
PROF. DR. FERUDUN YILMAZ

28 Şubat 2018
11:25

Davranışsal İktisat (Behavioral Economics), Richard Thaler’in 2017 yılında Nobel Ekonomi ödülünü almasıyla birlikte ana akım içerisindeki nüfuz alanını ve gücünü arttırdı. Fakat bu özelde iktisat genelde sosyal bilimler açısından tam olarak ne anlam ifade etmektedir? Bu yeni gelişmeler Davranışsal ve Deneysel iktisadın ideolojik hangi örüntülerini gizlemektedir? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun tartışmaya açılacağı “İktisatta Ortodoksi ve Naturalizm: Davranışçı, Deneyci ve Nöro İktisadın Yükselişinin İmkanları” başlıklı İSAR Konferansı 3 Mart 2018 tarihinde İSAR Konferans Salonu'nda saat 13:30'da Prof.Ferudun Yılmaz tarafından gerçekleştirilecektir.


1969 yılı Bulgaristan doğumlu olan Ferudun Yılmaz, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İİBF (İngilizce) İşletme bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans ve doktora eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Halen Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir. Felsefe, iktisat felsefesi, politik iktisat, iktisat metodolojisi ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında çalışmaktadır. Journal of Economic Issues, ODTÜ Gelişme Dergisi, Toplum ve Bilim, Doğu Batı gibi dergilerde makaleleri yayımlanan Yılmaz’ın Rasyonalite İktisat Özelinde Bir Tartışma (Paradigma, 2009) adlı bir kitabı vardır.

 

 

 

Konferansı izlemek için tıklayınız.