İSAR RAMAZAN SOHBETLERİ 2024

1 Nisan 2024
17:27

İSAR Ramazan Sohbetleri 2024 serisi kapsamında Zekeriya Güler, Hasan Kamil Yılmaz, ve Abdullah Sert hocalarımızın katılımlarıyla vakfımız yurdunda toplamda 3 sohbet gerçekleştirdik.

Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğumuz ilk haftada Zekeriya Güler hocamızın sohbetinde, Ramazan mektebini nasıl geçirmemiz gerektiği hususunda tavsiye ve telkinlerde bulundu. İlim ve amel dengesini ihdas etme hususunda çok değerli tembihlere  konuşmasında yer verdi. 

Hasan Kâmil Yılmaz hocamız tarafından gerçekleştirilen ikinci sohbette ise modern zamanda Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda çeşitli hatırlatmalarda bulundu. Ek olarak, zaman yönetimi hususuna değinen Hasan Kamil Yılmaz Hoca, kişinin her vakit kendini küçültebileceği büyükler ile teşrik-i mesai içinde bulunması ve onlardan istifade etmesinin gerekliliğini vurguladı. 

Ramazan'ın üçüncü haftası, Abdullah Sert hocamızın konuşması ile tamamlanırken sohbette hocamızın anılarından istifade etme fırsatımız oldu. İlim, amel ve ihsan kavramalarının ehemmiyetine değinen Abdullah Sert, bir ilim talebesinin tüm bu ali hasletlerden nasipdar olmasının gerekliğini vurguladı. Buna ek olarak, ilim talebesinin edep ile mücehhez olmasının evla olduğunu vurguladı.