İSAR TEZ SUNUMLARI - 17

22 Ekim 2022
16:41

İSAR Tez Sunumları serisinde Ozan Maraşlı "İslam İktisadı Bağlamında Türkiye'de Vakıfların Ekonomisi" başlıklı doktora tezini sundu.