İSAR YAZ DÖNEMİ ONLINE AÇILIŞ KONFERANSI

11 Ağustos 2020
12:15
İlim ve Hizmet Yolculuğunda Zülcenaheyn Olmak

 

İSAR Vakfı'nın 2019 - 2020 yaz eğitim dönemi açılış konferansında M. İhsan Karaman, "İlim ve Hizmet Yolculuğunda Zülcenaheyn Olmak" başlığı altında tecrübelerini öğrenci ve mezunlarımız ile paylaştı. Konferansta Karaman, "zülcenaheyn" olmanın öğrenciler için kendi alanlarının yanı sıra İslami ilimlere vukufiyet sağlamakla sınırlı olmadığına ve sosyal hizmet yönünden de aktif olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.