IV. ULUSLARARASI İBN HALDUN SEMPOZYUMU

6 Mart 2017
11:01

Sempozyum Çağrısı

Açık Medeniyet

Karşılaşmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler

Günümüzde bir medeniyetin kendini diğer medeniyetlerin etkisinden yalıtarak yaşaması mümkün değil. Aksine insanlık duvarları olmayan, iç içe geçmiş “açık medeniyet” durumu içinde yaşıyor. Her medeniyet diğer medeniyetlerle zorunlu ya da gönüllü etkileşimlerin tarafı durumuna gelmiş bulunuyor. Devletler de birbirleri ile yüksek bir bağımlılık ilişkisi içerisinde. “Farklı” kültür ve medeniyetlerin, devletlerin, toplumsal grupların ve fertler arası ilişkilerin giderek yoğunlaşan bu “karşılaşma” hali, hızla medeniyetlerin iç içe girmesine yol açıyor. Bu durum, hız ve hareketliliğin ölçeği göz önüne alındığında tarihteki benzerlerinden farklıdır. Bu ortam, “çok medeniyetli toplum” veya “açık medeniyet” diyebileceğimiz yeni bir hayat zemini sunuyor. Çünkü farklı medeniyetlerden insanlar artık farklı coğrafyalarda yaşamıyor, aynı mekanı paylaşıyor. Şehirler giderek daha kozmopolit hale geliyor. Çok farklı din, medeniyet ve kültür havzalarından insanlar aynı ülkede, sistemde, kurumda ve mahallede bir arada yaşıyor. Üstelik gittikçe artan bu bir arada yaşama hali, eğitim, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere hayatın tüm alanlarına yansıyor. Bu durum “karşılaşmaları, farklılıkları ve belirsizlikleri” de beraberinde getiriyor.

Birbiriyle karışan ve karşılaşan farklı medeniyetlere mensup insanlar arasındaki ilişkilerin bu “açık medeniyet durumu” içinde nasıl düzenleneceği sorusu kaçınılmaz oluyor. Böylesi “karşılaşma ve belirsizlikler” bir yandan yeni imkanlar barındırırken diğer yandan muhtelif çatışmaların da zemini olabiliyor. Diyebiliriz ki, bütün medeniyetlerin ve ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli mesele, bu belirsizlikleri ve farklılıkları doğru okuyabilmek, sunduğu imkanları fiiliyata geçirebilmek, ve muhtemel çatışmaları önleyebilmek, kısacası bu çoğulluğu doğru yönetebilmektir.

Ölçek, hız ve hareketlilik bakımından yeni bir durumla karşı karşıya olmamıza rağmen faklı kültür ve medeniyetlerin iç içe yaşaması ve yönetilmesi olgusu yepyeni bir durum değildir. Belirsizlik ve farklılıkların ortaya çıkaracağı imkanlardan istifade etmek ve tehditlerle başa çıkmak için insanlığın kadim bilgi birikimlerinden yararlanmak önemlidir. Bu bağlamda İbn Haldun’un dikkate alınması gereken en önemli düşünürlerden biri olduğunda kuşku yoktur. “Karşılaşma, Farklılık ve Belirsizlik” kavramları çerçevesinde, İbn Haldun’un yaklaşımından yararlanmayı ve onun geliştirdiği kuram, kavram ve yöntemleri kullanarak yaşadığımız gerçekliği anlama ve açıklamaya katkı sunmayı hedefleyen bu sempozyumda, farklı tecrübelerin buluşturulması amaçlanmaktadır. Dördüncüsü İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’nun ana teması Açık Medeniyet: Karşılaşmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: http://bit.ly/2mafHoX