KLASİK İSLAM İKTİSADI ESERLERİ OKUMA GRUBU

9 Ekim 2021
11:12

Klasik İslâm İktisadı Eserleri okuma grubu beşinci dönemine giriyor. Bu dönem, yeni katılımcıları kabul edecek.

Klasik İslâm İktisadı Eserleri okuma grubu beşinci dönemine giriyor. Bu okuma grubu bağlamında İslâm ilim geleneği içerisinde klasik ve modern-öncesi dönemde meşhur fakîh, muhaddis ve müverrih âlimler tarafından; harâc, emvâl, kesb, hisbe, ve ahlâk gibi sahalarda kaleme alınmış çeşitli eserlerin karşılaştırmalı olarak okunması planlanmaktadır. Okumaların her dönem bir yazın üzerinde seçilen eserler üzerinden karşılaştırmalı yapılması öngörülmektedir. Ders İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Faruk Bal tarafından verilmektedir.

Bu bağlamda, geçtiğimiz dönemlerde haftada bir yapılan iki saatlik derslerle Hisbe yazını kapsamında Yahya bin Ömer el-Kinânî'nin Ahkâmu's-Sûk ve İbn Teymiyye'nin el-Hisbe fî’l-İslâm adlı eserlerinden seçilen bölümler okunmuştur. Bu dönem Harâc yazını üzerinde durulacaktır. İmam Ebû Yûsuf'un Kitâbu' l-Harâc'ı ve İbn Receb el-Hanbelî'nin El-İstihrâc'ından seçilen bölümlerin okunması planlanmaktadır.

Toplantılar haftada bir hibrit olarak yapılacaktır.
Zaman: Salı günleri saat 19.30
Yer: İSAR Fıstıkağacı binası toplantı salonu (Selamiali, Fıstık Ağacı Sokağı No:22, Üsküdar/İstanbul)

Başvurularınızı 14 Ekim 2021 günü saat 23:59'a kadar yapmanız gerekmektedir. Başvuru sonuçları mail yoluyla sizlere iletilecektir.

Atölyeye başvurmak için tıklayınız.