KURTULUŞ TEOLOJİSİ VE ÖZE DÖNÜŞ: HIRİSTİYAN VE İSLAMİ PERSPEKTİFLER

9 Aralık 2021
16:20

İSAR Konferansları kapsamında Süleyman Güder ile "Kurtuluş Teolojisi ve Öze Dönüş: Hıristiyan ve İslami Perspektifler" başlıklı konferans 4 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.