LİTERATÜR KONUŞMALARI - PSİKOLOJİ

25 Aralık 2023
17:20

Literatür Konuşmaları Serisi III - Psikoloji

İSAR Araştırma Merkezi’nin çeşitli alanlardaki literatürün günümüzde nasıl geliştiğine odaklanan serisi Literatür Konuşmaları’nın üçüncüsünde psikoloji alanı ele alınıyor. Bu oturumda Dr. Öğretim Üyesi Safa Kemal Kaptan, psikolojinin güncel tartışmaları ve odak noktalarına dair bir sunum yapacak.

Safa Kemal Kaptan, lisans eğitiminin sonunda Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Kaptan, yüksek lisans derecesini University of Birmingham’da psikoloji alanından aldıktan sonra doktora eğitimini de University of Manchester’da klinik psikoloji alanında tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olan Kaptan’ın araştırma alanları arasında çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı alanları bulunmaktadır.

26 Aralık 2023
18:30
Özbekler Tekkesi

Başvuru için tıklayınız.