MODERN TÜRKİYE'DE BİLİMLERİN OLUŞUMU - ALİ ERKEN

5 Temmuz 2018
17:20

Modern Türkiye'de Bilimlerin Teşekkülü Okuma Grubu

Ali Erken, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Çarşamba 18:00, Özbekler Tekkesi

Bilimlerin teşekküllü okuma grubu modern Türkiye'de sosyal bilimler, mühendislik, tip, beşeri bilimler ve İslami ilimlerin oluşum safhalarını ele almayı amaçlamaktadır. Erken Cumhuriyet dönemi ve 1960 sonrası toplumsal ve siyasal gelişmeler dikkate alınıp hatırat ve otobiyografik kaynaklara dayanarak öne çıkan şahsiyetler ve kurumlar incelenecektir.

Başvuru İçin Tıklayınız