OSMANLI’DA İLM-İ HADİS KİTABININ TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Şubat 2021
15:29

İSAR Yayınları arasında neşredilen son çalışmalardan biri olan Osmanlı’da İlm-i Hadis kitabı, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17:00’de gerçekleştirilen bir lansman programıyla araştırmacı ve okurlara tanıtıldı. İSAR Vakfı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan toplantı, kitap editörlerinin konuşmalarının yer aldığı üçlü bir oturum şeklinde gerçekleştirildi.

İSAR Araştırmacısı Mehmet Ali Akkın’ın sunuculuğu ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güler’in moderatörlüğünde icra edilen toplantıda ilk olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dr. Arş. Gör. olarak vazife yürüten Mustafa Celil Altuntaş söz aldı. Doktora çalışmasını da bu konu üzerine hazırlayan Altuntaş, Osmanlı’da hadis ilminin hangi bağlam ve meseleler etrafında incelenebileceğine dair özetleyici mahiyette bir konuşma yaptı. Ardından sözü alan Zekeriya Güler, öne çıkan bazı âlimler özelinde Osmanlı’da rical ve kitabiyat bilgisi hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Son olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kuzudişli ise Osmanlı-Şiî münasebetleri hakkında kısa bilgiler paylaşarak hadis ilmi bağlamında bu münasebetin hangi düzeyde sürdürüldüğü ve etkileşimin hangi doğrultuda gerçekleştiği konusuna açıklık getirerek iki devlet arasındaki tampon bölgelerden biri özelinde usule dair telif faaliyetleri üzerinde durdu.

Kitaba yazısıyla katkıda bulunan isimlerden bazılarının da söz alarak bilgi ve yorumlarını paylaştığı program, dinleyicilerin yazılı olarak ilettiği soruların cevaplanmasıyla birlikte sona erdi.