OSMANLI’DA İLM-İ KELÂM SEMPOZYUMU

25 Aralık 2015
13:57

Bülten Yazımız

Vakfımızın düzenlemiş olduğu uluslararası Osmanlı’da ilimler sempozyumu di­zisinin ilk adımı olan Osmanlı’da İlm-i Kelâm Sempozumu, İSAR Vakfı, Kalam Research&Media ve Osnabrück Üniversitesi’nin iş birliğiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, 25-27 Aralık 2015 tarihlerinde İSAM’da düzenlendi.

25 Aralık Cuma günü Recep Şentürk ve Raşit Küçük Hocalarımız ile ilk olarak sempozyum açılış konuşması gerçekleştirildi. Recep Şentürk Hoca konuşmasında, “Uluslararası Osman­lı’da İlm-i Kelâm Sempozumu”’nun, “Osmanlı’da İlimler Sempozyumu Di­zisi”’nin ilki olduğunu ve bu dizinin Osmanlı ilim hayatında yer edinmiş “Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Tasavvuf, Tefsir, Felsefe, Fizik, Kimya…” gibi diğer ilim­leri de kapsayacak şekilde devam ede­ceğini dile getirdi. Bu dizide Kelâm İl­mi’ne öncelik verilmesinin sebebini ise, Kelâm İlmi’nin diğer ilimlerin üzerine tesis edildiği “varlık, bilgi ve değer” an­layışı gibi temel ilkeleri ele alan bir ilim olması ile açıkladı. Konuşmasının de­vamında ise İSAR’ın vizyonu, misyonu, program ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verdi.

Açılış konuşmasını devam ettiren Raşit Küçük Hoca ise, başkanlığını yapmış olduğu İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) ve kurucu üyesi olduğu İSAR (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı) hakkında kısa, tanıtıcı, bu gibi kuruluş­ların faaliyet ve gayelerini takdir eden özet bir konuşma ile sözlerini sona er­dirdi.

Açılış konuşmasının akabinde, A. Saim Kılavuz Hoca’nın oturum başkanlığın­da İlyas Çelebi, Sait Özervarlı ve Said Fude’nin de yer aldığı “Osmanlı Ke­lamını Anlamak” adlı açılış paneliyle başlayan sempozyum üç gün boyunca yoğun ilgi gördü. Sempozyum açılış pa­nelinin ardından başlayan oturumların başlıkları ise şu şekilde idi:

  • Osmanlı’da İlm-i Kelâm’ın Genel Çerçevesi,
  • Âlimler ve Meseleler,
  • Maturîdilik ve Hanefilik,
  • Kelâm-Felsefe İlişkisi,
  • Kelâm-Tasavvuf İlişkisi,
  • Osmanlı’nın Son Döneminde Kelâm

Türkiye haricinde Ürdün, ABD, Japon­ya, Tunus ve Güney Afrika gibi çeşit­li ülkelerden katılımcıların muhtelif tebliğler sundukları sempozyumun ka­panış oturumu ise, Murteza Bedir’in oturum başkanlığında İlyas Çelebi, Mustafa Sinanoğlu ve Said Fude’nin değerlendirmeleriyle gerçekleştirildi.

Sempozyum süresince katılımcılara, İSAM yakınındaki Mercure Otel’de konaklama imkânı sunuldu ve muteber restoranlarda akşam yemeği organi­zasyonları tertip edildi. Buna ilaveten Cumartesi akşam

 

Sempozyum videolarını youtube hesabımızdan izleyebilirsiniz.