OSMANLI'DA İLM-İ TASAVVUF SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13 Aralık 2017
16:15

Osmanlı ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele alarak onun hem İslamî ilimler geleneğinde hem de genel düşünce tarihi bağlamındaki yerini yeniden tanımlamayı hedefleyen İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), “Osmanlı’da İlimler Serisi” başlığı altında bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen bir ilmî toplantılar dizisi tertip etmeye devam ediyor.

Âlimler, eserler ve meselelerin ele alınıp tartışıldığı, ilki “Osmanlı’da İlm-i Kelam”, ikincisi “Osmanlı’da İlm-i Fıkıh” başlıklarıyla düzenlenen sempozyumların ardından bu sene de Osmanlı dönemi tasavvuf geleneğine odaklanan “Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf” isimli sempozyum gerçekleştirildi. Uluslararası konukların, ilgili ve yoğun bir dinleyici kitlesi ile pek çok kıymetli ilim adamının katılımıyla üç gün boyunca devam eden programın selamlama konuşmalarını İSAR Genel Koordinatörü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mürteza Bedir, İSAM Başkanı ve aynı zamanda İSAR Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Küçük, İstanbul Müftüsü ve aynı zamanda İSAR Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Kamil Yılmaz yaptı.

Ayrıca İSAR Vakfı tarafından yayınlanmış olan kitaplar ve çalışmalar da sempozyum fuaye alanında bulunan İSAR Yayınları standında satışa sunuldu. Osmanlı’da İlimler Serisi’nin ikinci programı olarak geçtiğimiz sene icra edilen Osmanlı’da İlm-i Fıkıh Sempozyumu’nda sunulan tebliğlerin yer aldığı Osmanlı’da İlm-i Fıkıh kitabının baskısı da bu yayınlar arasında ilgililerle buluşturuldu.

Aynı alanda İSAR Mücellithane bünyesinde bakım ve onarımı tamamlanan, Osmanlı son dönemine ait telif-tercüme bazı eserler, “Osmanlı Matbuatı Restorasyon Sergisi” adıyla sergiye sunuldu.