ÖZBEKLER TEKKESİ SOHBETLERİ - 5

14 Mart 2019
18:35

Yazar
İSAR 4. Sınıf Öğrencisi / Melih Sadık Küçüker

Şehir ile şehirli arasında hiç bitmeyen bir nüfuz akışı vardır. Namütenahi bir söz manzumesi.. Konuşan yalnız şehirli değildir, bir monologdan ziyade hasbıhal. Hasbıhal yani şehrin de söyleyecekleri vardır İnsana. Ve şehrin mekan boyutundaki yapılarılarından birisi: Tekkeler. Sultantepe Özbekler Tekkesi milli mücadeledeki konumu, Ebru sanatını zamanımıza taşıması,muhiti itibariyle hep konuşulagelmiştir. Özbekler tekkesi sohbetlerinin beşincisi işte bütün bu mevzular eksenininde Prof. Dr. Necdet Tosun’u ağırladı. Tekke’nin tarihi ve yapıya şahsiyet giydiren zevât-ı kiram anlatıldı.