SOSYAL VE BEŞERİ İLİMLERDE METOTSUZ VUSÜL OLUR MU?

16 Nisan 2021
11:22

İSAR Online Konferansları kapsamında M. Tahir Kılavuz ile "Sosyal ve Beşeri İlimlerde Metotsuz Vusül Olur mu?" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Kılavuz, sosyal bilimlerde metodoloji, metodolojik eğilimler, bilimsellik ve bilimsel metotlar hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştıktan sonra özellikle sosyal ve beşeri ilimlerde metot ve usulün önemine dikkat çekti.