TECRÎD-İ SARÎH OKUMALARI BAŞLIYOR

16 Şubat 2019
11:28

Babanzâde Ahmed Naim'in Tecrîd-i Sarîh'e yazılmış olduğu, hadis usulüyle alakalı mukaddime, Osmanlıca aslında okunacaktır.