TEŞEKKÜL DÖNEMİ KONUŞMALARI -1

18 Şubat 2019
10:24

İSAR Tasavvuf Atölyesi

Teşekkül Dönemi Konuşmaları - 1

Tasavvufun Erken Dönemini Anlamada Zühd Kavramının Sağladığı İmkân ve Sınırlılıklar

28 Şubat 2019 / 16:00

Özbekler Tekkesi