VII. İSAR ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÇAĞRISI

10 Aralık 2017
14:14

VII. İSAR Öğrenci Sempozyumu Tebliğ Çağrısı


İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) tarafından yedincisi tertip edilecek olan “İSAR Öğrenci Sempozyumu” 29 Nisan 2018 tarihinde Bülbülderesi merkez binada gerçekleştirilecektir.

İSAR Öğrenci Sempozyumu, İSAR Vakfı bünyesinde sunulan klasik ilmî disiplinler ile yüksek öğrenim kurumlarında eğitimini sürdüren İSAR öğrencilerinin kendi çalışma sahalarındaki kavram, yöntem ve problemleri akademik bir tebliğ halinde bir araya getirmeleri şeklinde düşünülmektedir. Çalışmanın gayesi, edinilen klasik birikimin çağdaş disiplinlerle temasa geçebilme potansiyelini vurgulama ve modern disiplinlere yeni düşünme imkanları kazandırma esaslarına dayanmaktadır. 

İSAR eğitimine devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımlarına açık olan sempozyum, katılımcıların ortak disiplinlere ait çalışmalarının kümelenmesi durumunda tıp, siyaset, hukuk, fıkıh, fennî bilimler, tarih, kelam, tasavvuf gibi tematik oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda tebliğler Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden herhangi birinde sunulacaktır. 

Sempozyum İSAR öğrencileri katılımıyla yapılacaktır.

Önemli Tarihler:

Özetlerin Teslimi: 30 Ocak 2018

Kabul Edilen Tebliğlerin Açıklanması: 15 Şubat 2018

Tebliğlerin Tam Metninin Gönderilmesi: 05 Nisan 2018

Sempozyum Tarihi: 29 Nisan 2018

Tebliğ ve özetler ogrencisempozyumu@isar.org.tr adresine gönderilecektir.

Tebliğ özetleri en fazla 350 kelime olacak şekilde düzenlenmelidir.