TECRÎD-İ SARÎH OKUMALARI - RAŞİT KÜÇÜK - TAMAMLANDI

Babanzâde Ahmed Naim'in Tecrîd-i Sarîh'e yazılmış olduğu, hadis usulüyle alakalı mukaddime, Osmanlıca aslında okunacaktır.